Slip af med selvforbedring For Good

November 16, 2018 by No Comments

Ledere skal kommunikere deres vision pa en made, der inspirerer andre til at “tro”. Det kan vare vanskeligt at kommunikere forandringer. At kommunikere en klar handlingsplan, som alle kan forsta, vil mindske uroen.
Forandringer skaber altid muligheder. Lederen bor have som mal at vende forandringsangst til begejstring for mulighederne, nar han/hun kommunikerer den nye vision. Her er nogle eksempler:

Opdeling af visionen i individuelle mal, sa teammedlemmerne forstar deres roller og ansvar. 

Afhold et kick-off-mode for hele teamet for at afslore den overordnede vision og handlingsplan. Tilfoj sjov og spanding. Forvent sporgsmal og var forberedt pa at overvinde eventuelle opfattede barrierer. Indfor sporing og regelmassig rapportering om fremskridt for at holde teamet fokuseret pa at na hvert enkelt trin, der forer frem til det endelige mal.

Lederne skal stotte, fremme, inspirere og motivere teammedlemmerne til at realisere visionen. Motivere teammedlemmerne ved at give alle mulighed for personlig vinding ud over deres normale lon. For eksempel:

Indfor et sarligt incitamentsprogram. (Det behover ikke at koste mange penge.) Baser belonningerne pa en procentdel af nettogevinsten for organisationen - ikke kun pa en persons evne til at na et individuelt mal. Tilbyd midlertidige pramier til noglemedarbejdere, nar holdet har naet mal pa mellemniveau. Gor det til et punkt at fejre de sma gevinster, som i sidste ende vil fore til den store gevinst! Brug gavekort, lotterisedler, anerkendelsespramier osv(Lær mere om e adultfri).

https://www.youtube.com/watch?v=EHSZKkcZOfI
- ros og anerkend individuelle og teamets prastationer undervejs.

Et hold er kun sa starkt som dets svageste led. Lederne skal holde teammedlemmerne ansvarlige for deres opgaver og ansvar. Det er kun retfardigt over for de medarbejdere, der gor et godt stykke arbejde.
Hold ethvert teammedlem, der ikke gor sin del af arbejdet, til ansvar. For at opna store ting ma du forvente store ting af dine medarbejdere. Se disse eksempler:
Var KONSTANT i dine rad. Hold dig selv ansvarlig! Har du LARER? Har du COACHET? Forst da kan du forvente!
Var KONSTANT i din radgivning()(https://www.purewow.com/wellness/online-dating-tips).