Sådan køber du (en) selvforbedring på et stramt budget

July 5, 2017 by No Comments

title:En jungiansk tilgang til psykisk sygdom
forfatter:John Betts
source_url:http://www.articlecity.com/articles/self_improvement_and_motivation/article_1407.shtml
date_saved:2007-07-25 12:30:18
kategori:selvforbedring_og_motivation
artikel:

Vi lider alle sammen af en eller anden form for folelsesmassig lidelse pa et tidspunkt. Nogle former for lidelse kan vare langere end de burde og kan i betydelig grad forringe vores daglige funktion. Hvis det fortsatter, lider vi maske af en psykisk sygdom eller psykisk lidelse (som f.eks. depression eller angst). Vi kan bedre forsta dette ved at sammenligne en psykisk sygdom som f.

eks. depression med et tilfalde af influenza – den gennemsyrer vores dagligdag med smertefulde symptomer.
Den traditionelle medicinske tilgang til psykiske lidelser er, at symptomerne skal fjernes sa hurtigt som muligt, hvorefter hjernens neurokemi skal andres for at standse den psykiske sygdom. Det lyder da fornuftigt nok, ikke sandt? Problemet er, at traditionel medicin ikke synes at kunne handtere de mange forskellige mentale problemer, vi star over for, og heller ikke er i stand til at holde folk symptomfrie. Der synes at vare noget mere til dette problem.
Den jungianske tilgang til psykiske lidelser er helt anderledes end den traditionelle medicin. Carl Jung, en schweizisk psykiater og grundlagger af den analytiske psykologi, mente, at nar vi lider af en psykisk lidelse, forsoger psyken (sindet og kroppen) at bearbejde et problem. Den mentale forstyrrelses art og symptomer fortaller os meget om lidelsens art. Det, der kendetegner den jungianske tilgang til dette problem, er, at Jung mente, at fjernelse af symptomerne forhindrer indsigt i arsagen til sygdommen i forste omgang – dvs(Lær mere om e adultfriend frinder).

https://www.youtube.com/watch?v=Tjq_ljlb_oI
at den psykiske lidelse er formalsbestemt, funktionel og velvareorienteret – psyken forsoger at helbrede sig selv gennem denne sygdom.
Lad os tanke pa influenza igen – symptomerne pa influenza er ubehagelige, men de er malrettede og funktionelle. Kroppen haver sin temperatur (feber), nar den opdager influenzaviruset i et forsog pa at drabe det (virus kan ikke tale hoj kropstemperatur). Den lobende nase og hovedpine er ogsa forsog pa at eliminere virussen. Vi foler os tratte, fordi vores krop er involveret i et nodarbejde, der bruger energi ud over vores normale behov. Symptomerne er klart funktionelle og et forsog pa helbredelse. Hvorfor ikke se psykiske lidelser pa samme made?
Lad os tage depression – vi foler os tratte, onsker ikke at tale med nogen, lukker os inde i et morkt rum, slukker for fjernsynet, holder op med at arbejde og foler os hablose. Det er alle sammen forfardelige symptomer, men hvad far symptomerne os til at gore? De far os til at tanke over os selv og undersoge sporgsmal i vores liv, som vi maske ignorerer (f.eks. en vanskelig tid i barndommen). Nar vi tager fat pa disse problemer, finder vi ofte ud af, at symptomerne mindskes. Dette er pa ingen made en fuldstandig oversigt over psykiske lidelser eller den jungianske tilgang, men det giver dig en fornemmelse af, at en langvarig folelsesmassig omvaltning nogle gange har et formal. Ideelt set bor vi kontakte en jungiansk analytiker og tale nogle af disse sporgsmal igennem og gore os vores egne tanker().
ZZZZZZZZZ

(
https://www.womenshealthmag.com/relationships/a29703384/dating-rules-to-follow/).