Er selvforbedring Sometimes Make You Feel Stupid?

December 28, 2017 by No Comments

Titel:
En guide til drommetydning

Antal ord:
730

Resumé:
Kun en meget lille procentdel af os forstar, at dromme rummer stor betydning og mulighed for vores selvvakst, forbedring og selvopdagelse. Denne artikel er en guide til drommetydning.

Nogleord: Dromme:
selvforbedring, selvhjalp, drommetydning, opdagelse, psykologi

Artikel krop:
De fleste af os drommer. Men kun en meget lille procentdel af os forstar, at dromme rummer stor betydning og mulighed for vores selvvakst, forbedring og selvopdagelse.

Men mange mystikere af bade ostlig og vestlig oprindelse er opmarksomme pa, at dromme rummer et vald af uudnyttet viden. Pa grund af deres iboende vage natur er dromme og kunsten at fortolke dem aldrig blevet en del af den almindelige videnskab. Jungiansk psykologi er den narmeste mainstream-videnskab, der har taget dromme alvorligt.

Denne artikel er en kortfattet beskrivelse af den metode til drommetydning, som jeg bruger. Der er flere punkter/retningslinjer, som man skal vare opmarksom pa.

 1. Drommene er ofte symbolske reprasentationer af det, vi oplever eller er ved at opleve i den narmeste fremtid. Jeg har fundet ud af, at mine dromme ofte formidler budskaber om handelser, der hojst sandsynligt vil ske inden for en maned eller deromkring.
 2. Som regel symboliserer de personer, vi moder i drommen, forskellige aspekter/karakteristika af os selv. For eksempel: En kvinde kan reprasentere et feminint aspekt af en selv, selv om man er mandlig i de vagne timer(Lær mere om e adultfrienedfinder.org).

  https://www.youtube.com/watch?v=Qi0HGrUDycI
  Mange af vores undertrykte tendenser har ogsa en tendens til at manifestere sig som karakterer i dromme ogsa.
  Har du nogensinde undret dig over, hvorfor vi nogle gange optrader og opforer os sa forskelligt i vores dromme. Jeg mener, at dromme giver os mulighed for at vare “en anden”, som vi aldrig har haft mulighed for at vare i de vagne timer.
 3. Ofte afslorer og formidler den folelse, vi foler, og de folelser, vi folte under drommen, meget om symbolernes betydning.
  Intuition og villighed til at undersoge os selv med brutal arlighed er to meget vigtige faktorer for en vellykket analyse.
  Nedenfor er en liste over almindeligt forekommende symboler. Efter min mening bor vi altid tage hensyn til, at symboler rummer en vis semantik og betydninger, som er specifikke for den enkelte. Symbolfortolkningerne er saledes ikke generiske, og derfor kan der ikke vare nogen faste regler med hensyn til drommeanalyse().
(https://www.yourtango.com/2012154626/10-dating-tips-i-wish-i-d-followed-while-i-was-single).